Tiếng Hát Mãi Xanh 2016 | THMX 2013 – Ðêm CK 1 – NSƯT. Thanh Thúy – Thái Thanh Hiệp – Về đâu mái tóc người thương

Tiếng hát mãi xanh

THMX 2013 – Ðêm CK 1 – NSƯT. Thanh Thúy – Thái Thanh Hiệp – Về đâu mái tóc người thương

06/05/2013

Chuyên mục: Video Chung kết 1 - Bình luận: Chưa có - View: 952