Tiếng Hát Mãi Xanh 2015 | Tiếng hát mã xanh 2013-Đêm Gala-Đàm Vĩnh Hưng-Nguyễn Duy Dũng-Thái Thanh Hiệp-Biển nỗi nhớ và em

Tiếng hát mãi xanh

Alipas

THMX_WebBanner_23-3

Tiếng hát mã xanh 2013-Đêm Gala-Đàm Vĩnh Hưng-Nguyễn Duy Dũng-Thái Thanh Hiệp-Biển nỗi nhớ và em

27/05/2013

Chuyên mục: Video Gala - Bình luận: 1 Lời bình - View: 209

1 lời bình to “Tiếng hát mã xanh 2013-Đêm Gala-Đàm Vĩnh Hưng-Nguyễn Duy Dũng-Thái Thanh Hiệp-Biển nỗi nhớ và em”

  1. hoàng lâm

    arrow

    qua bài hát chung giửa ba giọng hát này mới có điều kiện so sánh, tạm cho điểm: 1- Duy Dũng 10đ. 2- Thanh Hiệp 9đ. 3- Đàm Vỉnh Hưng 6đ. cũng qua đây mong rằng những ca sỉ chuyên nghiệp xem lại năng lực thật sự của mình như thế nào, ở tầm nào để mà rèn luyện.

    Reply

Gửi lời bình